Ministerie van Economische Zaken

Na een organisatiebreed 2 jaar durend ontwikkelprogramma kunnen de ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat echt opgavegericht werken

“De uitdagingen van de hedendaagse ambtenaar zijn groter en veelomvattender dan ooit; als beleidsmedewerker moet je ervoor zorgen dat jouw dossier aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen die enorm snel gaan”, aldus Femmegien Mente, senior trainer en consultant bij KSG. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij de klassieke rol voor de ambtenaar als enige specialist op een dossier is uitgespeeld. Zo werd het Samen in Beleid traject geboren.

 

Het Ministerie van Economische Zaken ervaarde druk van zowel de politiek als de samenleving om meer aan te sluiten bij maatschappelijke vraagstukken. De leiding van het ministerie besloot om organisatiebreed een programma op te zetten om alle medewerkers te leren omgaan met deze druk. Tegelijkertijd was ook de bedoeling ook om naar mogelijkheden voor vernieuwing te zoeken en meer ‘met buiten’ te verbinden. Binnen EZ werden ambassadeurs gevonden die het programma zouden gaan uitdragen, de leidinggevenden waren inmiddels al aangehaakt. Vervolgens werden KSG, NSOB en 2Participate gevraagd het leerwerktraject vorm te geven. Het doel was het traject zo te organiseren dat het niet zou uitmonden in losse sessies. Het traject moest echt een cultuurverandering teweegbrengen waarbij iedereen samen met andere partijen leert op het werk.

 

Een fantastische opdracht, want het idee achter Samen in Beleid zit in het DNA van KSG. Femmegien: “Wij staan als organisatie voor verbinding. Samen kom je tot een betere oplossing dan in je eentje. Het vervolgens uitvoeren is een complex proces en echt maatwerk. Door onze brede ervaring, maar ook door wat we in de loop der jaren hebben meegemaakt bij de overheid, konden we heel precies inschatten wat er nodig was.” Chiel Zwarts, eveneens senior trainer en consultant, voegt daaraan toe: “De uitdaging zit hem in het ombuigen van ingesleten patronen. Wat hiervoor nodig is vanuit ons, dat is dat wij de organisatie als geheel, en de context waarin zij opereert, heel goed snappen. We zien de dynamiek en sluiten daar naadloos bij aan.”

“De uitdaging zit hem in het ombuigen van ingesleten patronen. Wat hiervoor nodig is vanuit ons, dat is dat wij de organisatie als geheel, en de context waarin zij opereert, heel goed snappen. We zien de dynamiek en sluiten daar naadloos bij aan.”

Centraal staat de leerwerkopdracht, een opdracht die de deelnemer voor zichzelf bepaalt. KSG faciliteert de leerwerkopdracht van de deelnemers gedurende het hele traject. De ondersteuning bestaat uit het oefenen met praktische handvatten, begeleiden bij dilemma’s, het omgaan met spannende nieuwe situaties en het zichtbaar maken van resultaten. Leidinggevende en medewerker gaan samen door het hele leerproces. Deze methode sluit aan bij onderzoek waaruit blijkt dat mensen voornamelijk leren tijdens het werk, maar dat hier wel een stuk ondersteuning bij nodig is. En ook dat je mensen buiten hun werk niet te veel moet belasten met opdrachten en extraatjes. Chiel: “Wij leren mensen dat ze meer uit hun werk en hopelijk ook meer uit het leven halen als ze werken vanuit hun bedoeling en de maatschappelijke opgave. Wat is je intrinsieke motivatie? Wat hoop je voor anderen te bereiken met je werk? Dit is een belangrijk onderdeel van het traject en speelt voor het grootste deel tijdens het dagelijkse werk van de ambtenaren, meestal door opnieuw de verbinding te zoeken met zowel de maatschappij als je eigen collega’s tijdens de leerwerkopdracht. Wij ontwikkelen een leerwerktraject waarvan mensen na afloop zeggen, ‘ik heb echt iets geleerd en ik kon er meteen mee aan de slag’. Die combinatie, dat is KSG.”

 

Inmiddels begint Samen in Beleid gemeengoed te worden. Geheel in de geest van het programma worden steeds meer kleine en grote successen zichtbaar van de nieuwe aanpak. Er is meer verbinding, meer openheid. Het moderne ambtenaarschap begint door te dringen in alle lagen van de werkpraktijk. Het leerwerktaject heeft de vaardigheden versterkt om vraagstukken op te lossen waarbij gedeelde verantwoordelijkheid noodzakelijk is. Zo draagt Samen in Beleid bij aan het dichten van de kloof tussen burger en het ambtenarenapparaat. “Een prachtig resultaat,” aldus Femmegien en Chiel. “Het is fantastisch dat KSG daaraan bij mag dragen.”

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Persoonlijke ontwikkeling

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100

Persoonlijke ontwikkeling

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Persoonlijke ontwikkeling